KERMIS WIJNALDUM 2012

"K.V. DE KEATSEBAL" nodigt iedereen uit voor:

Vrijdag 29 juni:

• Klaas Meirink jeugdkaatspartij voor jeugd t/m 13 jaar aanvang: 14:00 uur
- opgave t/m 26 juni bij de competitie of bij Hielke de Jong, tel. 591115

• Zeskamp spektakel!!! Actie op het kaatsveld!!! aanvang: 19:00 uur

Thema: zie elders in het Fouttenein.


Afsluiting met een muzikale verrassing.

Zaterdag 30 juni:

• Workshop voor de jeugd van de basisschool in Dorpshuis “de Bijekoer” .

Opgeven voor 22 juni bij Sandra Hooghiemster, tel. 591888 aanvang: 9:00 uur


Pieter Okkinga partij

K.N.K.B. 1 ste klas uitnodiging 12 partuur aanvang: 11:00 uur

• 's Avonds in “de Bijekoer” vanaf 22:00 uur live muziek met de band

Op dyn plaat!

deur open : 21:30 uur entree leden: € 6,-- entree niet leden : € 10,--


Zondag 1 juli:

• Merke ledenpartij (met verliezersronde)

- vanaf 09:30 uur gezamenlijk koffiedrinken

- aanvang dames en heren: 10:00 uur

- opgave bij Hielke de Jong, tel. 591115

- na afloop prijsuitreiking en afsluiting Merke op het sportveld.

muziek m.m.v. DJ Tiemen

voor jong en oud!!! vrij entree!!! groot feest!!!

EK 2012

Op zowel 28 juni als 1 juli word de kantine omgetoverd in het Holland House en is er een groot scherm aanwezig waarop de halve finale en finale te zien zijn.

 
Free business joomla templates