Dames 1e klas d.e.l in Winaam

Zaterdag 18 augustus organiseerde  ‘de Keatsebal’ een 1e klas k.n.k.b kaatspartij voor dames.
Negen partuur stonden er op de lijst, en maar liefst 5 prijzen waren er te winnen, dus veel kans.
Er moest nog wel een paar keer worden bijgeloot om de parturen compleet te maken.
De dames maakten er een mooie kaatsdag van, en pas rond de klok van zes kon de voorzitter de prijzen uitdelen.

K.V ‘de Keatsebal ‘kan terugzien op een geslaagde kaatsdag.

Winnaarsronde:

1e Hilda Tjepkema         Blije           2e  Evelien Westra        Bitgummole

    Marit Kuperus              Franeker         Ingrid v/d Veen         Hurdegarijp

    Geke de Boer              Wergea           Bianca v/d Veen       Leeuwarden

 

3e Tineke Dijkstra           Easterein

     Hermine Sytema        Deinum

     Marije v/d Meer           Groningen

 

Herkansingsronde:

1e Nelie Steenstra           Bitgummole    2e Marie-Jetske Lettinga    Groningen

     Freerkje Walsma         Blauwhuis            Anke Winkel                     Hijum

     Gabriele Bauma          Easterein              Margriet Bakker               Groningen

Lijst dames 1ste klas 18 augustus 2012

Bekijk hier de foto's van de prijswinnaars dames 1ste klas Wijnaldum 2012.

 
Free business joomla templates