Teatsen 9 september, 11.00 uur!

Zondag 9 september is alweer de laatste ledenpartij van het seizoen.(aanvang 11 uur)
We hebben besloten om te gaan teatsen dus racket mee.
Na het teatsen gaan we gezellig BBQ-en.(voor iedereen)

Net stinne, der hinne.
Opgave t/m vrijdag 7 september 20.00 uur bij Hielke de Jong
Tel: 0517 591115 of 06-46747353 of per mail .
Opgave BBQ t/m 6 september bij Rinse Leistra 591916
Prijs pakket € 8,-

Let op zaterdag 8 september kind/ouderpartij, aanvang 13.00 uur.
Zie mail Johannes Peeringa.

Graag tot ziens.

 
Free business joomla templates