Teatsen in Wijnaldum een groot succes

Zondag 9 september 2012 organiseerde K.V. de Keatsebal Wijnaldum haar laatste ledenpartij mnet herkansingsronde. Dit keer werd er niet gekaatst maar geteatst: teatsen is kaatsen met een tennisracket. Dat dit spelletje populair is bij onze leden bleek uit het groot aantal opgaven.
Maar liefst tien parturen stonden er op de lijst. Er werd fel gestreden voor de mooie prijzen en veel partijen eindigden dan ook met 5 eersten gelijk. Met een stralend zonnetje en zomerse temperaturen was het prima uit te houden op het 'smoeke' kaatsveld.

Ronde de klok van 18.00 uur konden de prijzen worden uitgedeeld. In zijn toespraak bedankte de voorzitter de vrijwilligers en sponsoren die de kaatsvereniging afgelopen jaar weer hebben gesteudn. KV de Keatsebal kan terugzien op een prachtig en sportief kaatsseizoen.

Winaarsronde:

1ste: Brandt de Vries, Andreas Zijlstra en Jan Nieuwenhuis
2de: Simon Broekstra, Gretha Kracht en Rene Tiedema
3de: Goffe Elsinga, Anton Ligthart en Jan Wiersma

Herkansingsronde

1ste: Willem Dijkstra, Inge de Vries en Rick Tiedema
2de: Eedse Nauta, Annie Zijlstra en Sandra Hooghiemster

Foto's zijn hier te bekijken

Bron tekst: Extra woensdag 12 september 2012

 
Free business joomla templates