Eerste ledenpartij K.V. de Keatsebal gewonnen door routiniers

Afgelopen zondag waren de seniorenleden van K.V. de Keatsebal uit Winaam voor het eerst actief in de groene, zanderige arena, van Winaam.

Onder het genot van een stralende zonnetje werd er om 13:00 uur gestart met de Introductiepartij. Achterliggende gedachte van deze partij is om natuurlijk meer leden te werven voor onze kaatsvereniging doordat ieder lid vrij was om 2 niet leden mee te nemen naar deze partij. Helaas gelukte dat niet helemaal maar toch waren er vandaag weer enkele nieuwe gezichten te bekennen op het kaatsveld.

Er hadden zich 6 partuur opgegeven welke verdeeld over 2 poules de strijd aan gingen om een finaleplaats. In de A poule werd in een spannende slotpartij door het partuur Pieter van der Zee, Mathijs Jansma en Gretha Kracht een mooie voorsprong van 5-3 niet behouden. Goffe Elsinga, Gjalt Elsinga en Cornelis Sytsma wisten deze achterstand weg te werken en de partij in hun voordeel te beslissen, waarmee de finale veilig was gesteld.

In de B poule werden alle partijen met een stand van 5-3 verkaatst. Ook hier vele spannende partijen waarbij vele eersten pas op 6-6 werden binnen gehaald. Hier was het partuur van Theo Draijer, Jan van der Schoot en Hielke de Jong die de zenuwen het beste onder bedwang hadden en alle 2 de partijen wisten te winnen waarmee zij zich ook beloonden met een finaleplaats.

In de finale een beeld van laatst genoemde partuur zoals wij de hele dag al bij de drie heren konden zien. Theo aan de opslag heer en meester en hield de ballen er goed voor. Jan piekte op de juiste en beslissende momenten en Hielke stuurde van uit het achterperk zijn maten op formidabele wijze. Het partuur van Goffe c.s. konden ondanks hun tomeloze inzet geen potten breken tegen deze routiniers en moesten met een tweede prijs genoegen nemen. Al met al kan K.V. de Keatsebal terugblikken op een zeer geslaagde kaatsdag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Klik hier om de foto's te bekijken.

 
Free business joomla templates