Pupillenmeisjes kaatsen in Wijnaldum

Zondag 6 mei organiseerde “K.V de Keatsebal’ te Wijnaldum een kaatswedstrijd voor
Pupillen meisjes. Er stonden 21 partuur op de lijst en er waren 6 prijzen te verdelen.

Winnaarsronde:     1e prijs  Amarins de Groot  Mantgum , Hester Zijlstra Berltsum.
2e prijs  Rixt Wijnia  Wommels, Hester de Boer  Jellum.
3e prijs  Jeska Terpstra Easterein, Reny van Wieren  Ried

 Herkansingsronde: 1e prijs Thea Hijlkema   Jorwert , Laudy Bouma  Buitenpost.
2e prijs  Jannica van der Ploeg Stiens, Ilse van der Zee Hallum.
3e prijs  Mirjam Punter Easterein , Geanna Faber Arum.

Bekijk hier de foto's.

 

Pagina 3 van 3

Free business joomla templates